Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm: 30/4, 01/5, 07/5, và ngày 19/5
Ngày đăng 12/04/2019 | 10:54  | View count: 2159

Nội dung chi tiết xem  tại đây