Thông tin tuyên truyền

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
Ngày đăng 08/11/2018 | 16:15  | View count: 6760

Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng trong các mặt công tác, sau 5 năm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, công tác tư pháp tại huyện Mỹ Đức đã đạt được nhiều kết quả tốt; đặc biệt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012, nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến giáo dục pháp luật. Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành các kế hoạch nhằm triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hiệu quả. Công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nhất là các đơn vị khối nội chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên và của huyện giao được thực hiện đạt kết quả cao. Phòng Tư pháp cũng chủ động đi sâu, đi sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch của 22 xã, thị trấn.

Trong 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật tới 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để phổ biến các quy định mới của pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện. Cao điểm thực hiện Ngày pháp luật từ ngày 1/11 - 9/11 hàng năm. Tổ chức trên địa bàn tòan huyện thực hiện “Ngày PL nước CHXHCNVN”, Phòng tư pháp huyện tổ chức treo hàng nghìn băng rôn và khẩu hiệu tại UBND huyện và dọc các trục đường chính của huyện; phối hợp với trung tâm VHTT&TT huyện tuyên truyền xe lưu động về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên các trục đường giao thông và trung tâm các xã, thị trấn trong địa bàn huyện; biên soạn tài liệu, tin bài phát trên hệ thống truyền thanh huyện, đặc biệt vào hàng tuần đều phát chuyên mục Pháp luật với đời sống và chuyên mục an ninh trật tự, an toàn giao thông... Tại UBND các xã, thị trấn đã treo hơn 1200 băng rôn và các khẩu hiệu tuyên truyền, viết 1500 tin bài phát trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn...

Xe tuyên truyền  lưu động về  “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Các nội dung tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về vai trò vị trí của Hiến pháp, Luật đất đai và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới như: An toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết tranh chấp đất đai và luật xử lý vi phạm hành chính... qua đó giáo dục vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Phát huy tích cực, tự giác trong tìm hiểu pháp luật của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong toàn huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, tại chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật còn được tổ chức lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện với nhiều hình thức khác nhau.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2018, ngày 22/10 huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Hội thi Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018 tại trường THCS Hợp Thanh. Trong 2 ngày 8 và 9/11, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với trung tâm VHTT&TT huyện tuyên truyền xe lưu động về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường giao thông của huyện và trung tâm các xã, thị trấn trong địa bàn huyện; Tối ngày 9/11 sẽ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Và ngày 13/11, huyện sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho hơn 300 đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở về ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam...Để Ngày Pháp luật thực sự đi vào cuộc sống hơn nữa, các cơ quan, tổ chức, các xã thị trấn cần xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là việc làm thường xuyên, liên tục, kết hợp tuyên truyền pháp luật với xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận thông tin nói chung, trong đó có thông tin về pháp luật; tăng cường tuyên truyền, PBGDPL nói chung và về Ngày Pháp luật nói riêng, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật.

Thúy Huyền