Thông tin tuyên truyền

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Ngày đăng 14/11/2016 | 07:48  | View count: 279

Ngày 11/11/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 1349/UBND-VHTT về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Theo đó, UBND Huyện yêu cầu các cơ quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện kinh doanh, công tác phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, đặc biệt là dịch vụ karaoke.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh không có giấy phép hoạt động, sai phép; vi phạm về an ninh trật tự; kiên quyết xử lý các bảng, biển diện tích lớn, có kết cấu khung kim loại vi phạm quy định, cản trở công tác PCCC hoặc không có khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy.

Nội dung công văn xem tại đây./.