Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền "Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"
Ngày đăng 24/10/2016 | 09:00  | View count: 215

Ngày 20/10/2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 81/VHTT về việc Tuyên truyền "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Theo đó, đề nghị Ban Văn hóa - Thông tin các xã, thị trấn trong huyện tập trung tuyền về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

Tăng cường công tác cổ động trực quan; treo panô, băng zôn, khẩu hiệu, cờ... tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường chính, nơi có đông người qua lại.

Nội dung chi tiết xem tại đây