Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Mỹ Đức; 62 năm Ngày giải phòng Thủ đô
Ngày đăng 20/09/2016 | 16:06  | View count: 296

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/8/2016 của Huyện ủy Mỹ Đức; Kế hoạch số 147/KH-TTTL ngày 25/8/2016 của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; Công văn số 1068/UBND-VP ngày 09/9/2016 của UBND huyện Mỹ Đức. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 74/VHTT ngày 19/9/2016 về việc tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỳ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Mỹ Đức (07/10/1961 - 07/10/2016); 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016). Nội dung chi tiết xem tại đây