Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Ngày đăng 10/08/2016 | 16:02  | View count: 279

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào; động viên, cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII. Ngày 09/8/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 919/KH-UBND về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016 ) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016 ), 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016 ). Nội dung chi tiết xem tại đây