Thông tin tuyên truyền

Ấn tượng về danh lam thắng cảnh Chùa Hương - Mỹ Đức: Bài thi đạt giải nhì cấp Quốc gia
Ngày đăng 20/07/2016 | 11:07  | View count: 651

Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016

Nhằm mục đích khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành"; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn" dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.

Cuộc thi đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh các trường THCS huyện Mỹ Đức. Đã có nhiều bài dự thi gửi về Ban tổ chức được đánh giá có chất lượng khá tốt và đạt giải của Cuộc thi các cấp, trong đó tiêu biểu có bài dự thi "Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Chùa Hương Mỹ Đức" của nhóm học sinh Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Danh Nguyên, lớp 9A trường THCS Phù Lưu Tế đã xuất sắc đạt giải Nhì của Cuộc thi cấp Quốc gia.

Xem nội dung bài dự thi tại đây