Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy
Ngày đăng 27/06/2016 | 07:22  | View count: 216

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức ban hành Văn bản số 55/VHTT về việc Tuyên truyền triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy. Theo đó, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân ý nghĩa "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy". Nội dung chi tiết xem tại đây