Thông tin tuyên truyền

Về việc tháo dỡ pano cũ, rách và thay thế khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan
Ngày đăng 10/06/2016 | 10:20  | View count: 511

Ngày 08 tháng 6 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức đã ban hành Công văn số 50/VHTT về tháo dỡ pano cũ, rách và thay thế khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan. Hiện nay nhiều cụm panô, băngzôn đã bị gió lốc làm gẫy, rách gây phản cảm. Đề nghị Ban Văn hóa - Thông tin các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, tháo dỡ. Nội dung chi tiết xem tại đây