Thông tin tuyển dụng

Quyết định phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi công chức xã thuộc huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 03:19 PM  | View count: 1737
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Danh sách thí sinh dự thi viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 10:02 AM  | View count: 7705
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 23/04/2019 | 08:12 AM  | View count: 2945
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Đính chính chỉ tiêu thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 11:13 AM  | View count: 1012
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 11:06 AM  | View count: 5156
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông tin hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 27/06/2018 | 02:19 PM  | View count: 3028
THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2018-2019   Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      ☞ 1. Giúp CMHS đăng...

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 713
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ chuyên ngành công tác xã hội

Ngày đăng 15/06/2017 | 11:09 AM  | View count: 533
Nội dung chi tiết xem tại đây