Thông tin tuyển dụng

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:27 PM  | View count: 2322
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 09:30 AM  | View count: 2200
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo Điểm thi trắc nghiệm môn Tin học và môn Chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 05:32 PM  | View count: 2426
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 05:29 PM  | View count: 947
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 08:33 AM  | View count: 1528
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...