Thông tin tuyển dụng

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:27 PM  | View count: 2306
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 09:30 AM  | View count: 2182
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo Điểm thi trắc nghiệm môn Tin học và môn Chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 05:32 PM  | View count: 2406
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 05:29 PM  | View count: 935
Nội dung chi tiết xem  tại đây