Thông tin tuyển dụng

Thông báo nội quy, quy định đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 13/11/2019 | 10:58 AM  | View count: 701
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:27 PM  | View count: 2126
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công nhận kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 09:30 AM  | View count: 1998
Nội dung chi tiết xem   tại đây