Thông tin tuyển dụng

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 08:33  | View count: 1367

Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cáp xã thành phố Hà Nội năm 2019 và các phụ lục kèm theo xem chi tiết tại đây