Thông tin tuyển dụng

Thông báo hoàn thiện Hồ sơ trúng tuyển

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:18 PM  | View count: 522
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:00 PM  | View count: 569
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 482
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức giáo dục thuộc huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 02/02/2021 | 03:30 PM  | View count: 1941
Nội dung chi tiết xem   tại đây