thông tin quy hoạch

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Một số Dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Mỹ đức, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2019 | 05:48 PM
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công khai Danh mục kêu gọi đầu tư các dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

Ngày đăng 03/08/2018 | 04:45 PM
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:50 PM
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:47 PM
HNP – Ngày 04/8/2014 UBND TP đã ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Theo quy hoạch, đây sẽ là trung...