THÔNG BÁO

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 140
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 11 năm 2021

Ngày đăng 15/12/2021 | 02:52 PM  | View count: 41
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo mời đấu gia đất công ích do ubnd xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Ngày đăng 02/12/2021 | 08:59 AM  | View count: 138
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố các vi phạm đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động

Ngày đăng 29/10/2021 | 05:11 PM  | View count: 166
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/10/2021 | 09:44 AM  | View count: 50
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại các xã Đại Hưng, Hùng Tiến và An Phú

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:03 PM  | View count: 309
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã Vạn Kim

Ngày đăng 01/10/2021 | 05:01 PM  | View count: 179
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Thông báo đấu giá đất nông nghiệp tại xã An Mỹ

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:57 PM  | View count: 185
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam miễn phí chuyển đổi thẻ chíp nội địa theo chuẩn VCCS

Ngày đăng 21/07/2021 | 05:50 PM  | View count: 126
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân của Huyện

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26 PM  | View count: 3234
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Các trường hợp mất GCN QSD đất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Tâm

Ngày đăng 18/06/2021 | 03:13 PM  | View count: 113
Nội dung chi tiết xem   tại đây