Thi đua khen thưởng

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Tuy Lai khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 30/06/2021 | 18:16  | View count: 385

Sáng ngày 30/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Tuy Lai tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân ( HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND), các Ban Pháp chế, Ban kinh tế HĐND xã, thành viên HĐND và UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trịnh Xuân Hương - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Mỹ Đức đã về dự kỳ họp.

Theo báo cáo của Uỷ Ban bầu cử xã Tuy Lai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 trên địa bàn xã đã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Toàn xã có 14 đơn vị bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đã tham gia đi bỏ phiếu đạt trên 99,41 %. Kết quả  bầu cử, Cử tri xã Tuy Lai đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc họi khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với xã, cử tri xã Tuy Lai cũng đã bầu đủ 28 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Trịnh Xuân Hương - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mỹ Đức phát biểu tại kỳ họp 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mỹ Đức đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Tuy Lai trong suốt quá trình thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chúc mừng 28 ông bà đã trúng cử vào HĐND xã khóa XX. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế để Đảng ủy, HĐND, UBND xã rút kinh nghiệm và mong muốn Đảng ủy, chính quyền xã Tuy Lai cần phải đoàn kết hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đối với các đồng chí đã trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XX cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của mình bầu ra những đại biểu thực sự có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, có đức, có tài vào các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã, sau khi được tín nhiệm, cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, nhà nước, phục vụ nhân dân, phát huy năng lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước xây dựng xã Tuy Lai ngày càng giàu mạnh hơn.

Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã Tuy Lai khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt, các ban của Hội đồng nhân dân, thành viên HĐND, UBND  và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả  bầu cử đối với các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Trưởng, Phó ban Hội đồng nhân dân xã.  Kết quả, ông Nguyễn Văn Phòng tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã khoá XX, Ông Nguyễn Văn Hưng - tái cử chức danh phó chủ tịch HĐND xã Tuy Lai, Ông Bùi Văn Quyền tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã Khoá XX, Ông Đinh Xuân Đàm và ông Nguyễn Văn Năng tiếp tục được tái cử chức danh phó chủ tịch UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn công tác của huyện Mỹ Đức chúc mừng các đại biểu trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, Các ban Pháp chế, Ban kinh tế của HĐND xã  và thành vien UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban Pháp chế và Ban Kinh tế HĐND xã và thành viên Uỷ ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu An