Thi đua khen thưởng

Giao ban triển khai kế hoạch cụm thi đua các huyện, thị ủy năm 2018
Ngày đăng 03/04/2018 | 16:02  | View count: 2098

Sáng ngày 31/03/2018, Văn phòng thành ủy Hà Nội phối hợp với huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị giao ban triển khai kế hoạch thi đua cụm văn phòng khối huyện, thị ủy năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, trưởng các phòng chuyên môn, cán bộ chuyên viên phòng Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Mỹ Đức, các đồng chí chánh văn phòng, phó chánh văn phòng huyện ủy, thị ủy trong cụm thi đua.

Tại hội nghị các đại biêu đã được nghe dự thảo công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.Theo đó, các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát vào chức năng , nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy; Việc  tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, các chủ đề hành động của thành ủy, thành phố năm 2018; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm lớn của thủ đô, đất nước trong năm và ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10). Đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền; đổi mới nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, kịp thời tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cơ quan và thành phố phát động, đảm bảo lựa chọn chính xác, công bằng, có tác dụng động viên, nêu gương; làm tốt việc phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt , việc tốt”, những bông hoa đẹp. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng khóa XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.Tiếp tục thực hiện tiêu chuẩn hóa các chức năng; sắp sếp, kiện toàn nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn. Lý luận chính trị, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình mới.

Các đơn vị trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2018

Phát biểu tại  Hội nghị, Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Thành ủy, Lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức cùng các đại biểu là đại diện các đơn vị thành viên trong cụm đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung thi đua khen thưởng  năm 2018, các đơn vị thành viên trong cụm phải nỗ lực phấn đấu, triển khai thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội; nghị quyết, kế hoách phát triển kinh tế của Chính phủ và các Chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng các địa phương trong cụm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Hội nghị, các thành viên trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2018, với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị của Trung ương đề ra.

Lê Quý - Nguyễn Mạnh