XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Thông báo công khai Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp bị mất của xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 03:41 PM  | View count: 226
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp bị mất của xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/11/2016 | 08:37 AM  | View count: 242
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo công khai Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp bị mất của xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:30 AM  | View count: 426
Năm 1999, số phôi giấy chứng nhận đã viết, chưa viết cho các hộ gia đình sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp bị mất là 211 phôi. Toàn bộ số phôi đất nông nghiệp lại tại UBND xã Xuy Xá, không...