XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường năm 2015
Ngày đăng 22/01/2016 | 08:02  | View count: 1199

Sáng ngày 21/01/2016, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường năm 2015 và phát động kế hoạch thực hiện " Năm trật tự văn minh đô thị 2016"

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể của huyện, Ban ATGT huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Cán bộ phụ trách môi trường 22 xã, thị trấn.

Đ/c Trần Văn Sự, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện báo cáo tổng kết tại hội nghị

Báo cáo tổng kết khẳng định, năm 2015, Phòng Quản lý Đô thị huyện đã  thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, chủ động phối hợp với Đội tThanh tra xây dựng để quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện, các ban quản lý dự án, các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan về xây dựng  để làm tốt công tác thẩm tra, thẩm định, quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Năm 2015, Phòng Quản lý Đô thị đã thực hiện kiểm tra chất lượng được 02 công trình xây dựng; thẩm tra, thẩm định về thiết kế xây dựng 06 công trình; quản lý 07 công trình dự án và đã khởi công xây dựng được 05 công trình, với tổng mức đầu tư 112,3 tỷ đồng.  Các dự án xây dựng được triển khai theo đúng luật quy định. Vì vậy, đã hạn chế được các thất thoát kinh phí, tiết kiệm tiền của  nhà nước.

Về công tác vệ sinh môi trường, Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Kết quả toàn huyện đã thu gom được gần 33.000 tấn rác thải và chôn lấp rác theo đúng quy định. Nhờ đó hạn chế được dịch bệnh xảy ra. Đối với công tác ATGT, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục thực hiện năm văn minh đô thị 2016 và bảo đảm công tác ATGT phải giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đ/c Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó CT UBND huyện phát động kế hoạch thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2016

Nhân dịp này UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về bảo đảm ATGT, vệ sinh môi trường năm 2015.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện tặng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATGT, ANTT, VSMT năm 2015

Nguyễn Quyền - Thu Hương Đài truyền thanh Mỹ Đức