Xây dựng - đô thị - đất đai

Mỹ Đức: Giao ban cụm về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai
Ngày đăng 27/12/2019 | 16:02  | View count: 753

Sáng ngày 27/12, tại xã Hùng Tiến, UBND huyện đã tổ chức giao ban theo cụm về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ công tác của huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ban địa chính, tư pháp và bí thư chi bộ, trưởng thôn của 7 xã là Vạn Kim, Đại Hưng, Hùng Tiến, Đốc Tín, An Tiến, Hợp Thanh, Hương Sơn.

Theo báo cáo của tổ công tác số 2 về việc kiểm tra, rà soát, xử lý các công trình vi phạm và quản lý đất đai của 7 xã thì các vi phạm xảy ra tại địa bàn các xã chủ yếu xây dựng công trình lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trên đất hành lang giao thông đường bộ, đất bảo vệ công trình Đê điều - Thủy lợi. Từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2019 có tổng số 170 trường hợp vi phạm của 7 xã, trong đó đã giải tỏa 30 trường hợp, còn 140 trường hợp các xây dựng kế hoạch giải tỏa theo lộ trình. Đặc biệt giai đoạn từ ngày 5/9/2019 trở lại đây, UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm tra nguyên nhân, xem xét tổ chức thực hiện trong công tác quản lý nhà nước để phát sinh một số công trình mới, đồng chí phó chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quản lý đất đai ở 2 xã là An Tiến, Hợp Thanh. Kết quả xã An Tiến đã xử lý 3 trường hợp, Hợp Thanh xử lý 9 trường hợp. 

Để từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai đi vào kỷ cương, đúng pháp luật quy định. UBND huyện đã chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, biệt pháp khắc phục và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm các công trình xây dựng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng theo lộ trình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, coi công tác quản lý đất đai, xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm. Các xã cần nguyên túc thực hiện Quyết định số 813/QĐ-UBND huyện ngày 03/5/2019 của UBND huyện ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đất đai trên địa bàn. Kiểm điểm, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, lợi dụng chức quyền, buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng.

Buổi chiều cùng ngày 27/12, tại Thị Trấn Đại Nghĩa, đồng chí Lê văn Trang, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai của các xã: Lê Thanh, Hồng Sơn, Phùng Xá, Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Tiến, An Phú, thị trấn Đại Nghĩa. Theo báo cáo của tổ công tác số 3 thì thời điểm vi phạm từ năm 2015 đến ngày 05/9/2019 thì  7 xã và thị trấn có 258 công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, xã Lê Thanh có 86 công trình vi phạm. Trong đó có 6 công trình đưa vào danh sách quản lý theo đề nghị của UBND xã và 80 công trình đưa vào lộ trình xử lý. Tại hội nghị giao ban ở 2 cụm, Lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả công tác xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đề xuất, kiến nghị với các ngành của huyện phương án xử lý dứt điểm các tồn tại trên địa bàn. Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn cho biết:  Từ năm 2015 đến nay, UBND xã đã thành lập đội phản ứng nhanh về xử lý vi phạm đất đai do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm đội trưởng và 7 ông trưởng thôn . Nếu phát hiện các hộ  có ý định lấn chiếm đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định, lãnh đạo xã và trưởng thôn ngay lập tức đến ngăn chặt và xử lý kịp thời theo pháp luật. Vì vậy mà từ năm 2015 đến nay, xã chỉ có 01 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đây là bài học kinh nghiệm để các xã học tập và làm theo.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện và Đ/c Lê Văn Trang, HUV -  Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các xã giao ban theo cụm về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Lê Văn Trang, HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn tại về các công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai theo lộ trình. Không để các vi phạm mới phát sinh trên địa bàn. Đất đai luôn là điểm nóng và xử lý đất đai hết sức phức tạp. Chính vì vậy các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn cần sâu sát cơ sở, phát hiện  sớm các vi phạm, báo cáo với lãnh đạo chính quyền xử lý kịp thời. Trong quá trình xử lý, cưỡng chế cần củng cố hồ sơ chặt chẽ, phối hợp với tổ công tác huyện, công an, quân đội để xử lý theo đúng quy trình, trách nhiệm. Tăng cường công tác tuyên truyền về luật đất đai để nhân dân nắm được. UBND huyện kiên quyết xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức các xã để xảy ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Buổi giao ban về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại 2 cụm đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hương - Nguyễn Cường