Xây dựng - đô thị - đất đai

Quyết liệt xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng
Ngày đăng 23/10/2019 | 17:57  | View count: 281

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lí đất đai trên địa bàn huyện. sáng ngày 23/10, Ban chỉ đạo xử lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai huyện Mỹ Đức đã tổ chức kiểm tra tình hình xử lí vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tuy Lai. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị,  Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh phải quyết liệt xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng phải thực hiện nhanh, quyết liệt để răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cấp ủy, chính quyền xã Tuy Lai phải có giải pháp xử lý, cưỡng chế ngay từ đầu đối với các công trình vi phạm xây dựng, phát hiện ngăn chặn, xử lí kịp thời kiên quyết, triệt để hành vi xây dựng trái phép. Việc lập biên bản đình chỉ thi công và xử lí vi phạm hành chính không chỉ... "để đấy" mà phải tháo dỡ ngay, nếu không sẽ gây rất nhiều khó khăn trong cưỡng chế xử lí  công trình vi phạm. Thậm chí gây tốn kém, lãng phí tiền của, công sức của người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu xã Tuy Lai cần tập trung thống kê, rà soát, phân loại các công trình vi phạm trên địa bàn xã, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án đồng bộ, chặt chẽ để tiến hành tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD, quản lí đất đai trên địa bàn xã cần có sự nỗ lực không chỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia giám sát chặt chẽ, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để xử lý kịp thời những sai phạm có liên quan TTXD.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng đường An Mỹ - Tuy Lai và Tuy Lai - Thượng Lâm, đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp xuống gặp gỡ, trao đổi, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, dòng họ, người có uy tín để vận động người dân phát huy tinh thần vì cộng đồng, vì sự đổi mới, phát triển quê hương để đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Đoàn công tác của Huyện làm việc tại xã An Mỹ

Tiếp đó, đoàn công tác của huyện đã làm việc với xã An Mỹ về giải pháp xử lí vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hậu biểu dương và đánh giá cao công tác quản lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Ngay sau khi UBND huyện triển khai việc lập lại trật tự xây dụng trên địa bàn huyện,  xã An Mỹ đã kịp thời ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo quản lí đất đai, quản lí trật tự xây dựng trên địa bàn xã, thành lập tổ kiểm tra xử li vi phạm TTXD, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lí các trường hợp vi phạm. Vì vậy, từ ngày 5/9/2019 đến nay, trên địa bàn xã chỉ có 2 trường hợp vi phạm mới phát sinh nhưng 2 trường hợp này đã tự tháo dỡ phần vi phạm. Đối với 17 công trình vi phạm sau ngày 1/7/2014 đến trước ngày 5/9/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hậu yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình tiến hành rà soát, phân loại để xử lí vi phạm, tiếp tục siết chặt công tác quản lí TTXD, quản lí đất đai trên địa bàn./.

Nguyễn Quyền