Xây dựng - đô thị - đất đai

Mỹ Đức: Triển khai công tác kiểm tra, rà soát, xử lí các công trình xây dựng vi phạm
Ngày đăng 19/09/2019 | 17:15  | View count: 378

Ngày 19/9, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra, rà soát, xử lí các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý quản lý đất đai trên địa địa bàn huyện.

Việc kiểm tra, rà soát, xử lí các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng Nâng cao chất lượng công tác quản lí Nhà nước về đất đai, lập lại công tác quản lí trật tự xây dựng, đặc biệt trong quản lí, sử dụng đất nông nghiệp, đất công, đất bãi bồi ven sông, hành lang an toàn giao thông, đê điều, bảo vệ công trình lưới điện, kiên quyết xử lí các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn, không để phát sinh các công trình vi phạm mới kể từ ngày 5/9/2019. Đồng thời kiểm tra, rà soát xác định các công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các dự án, các hộ vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp và các loại đất khác để xử lí theo quy định; kiểm tra xác định rõ nguyên nhân, tính chất đối với các công trình vi phạm nghiêm trọng, để xuất biện pháp xử lí

Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ địa chính – xây dựng phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Đội Quản lí trật tự xây dựng phụ trách địa bàn kiểm tra, rà soát và tổng hợp và tổng hợp các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất hành lang bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, đê điều, thủy lợi…Các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo về quản lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai, kiên quyết không được buông lỏng quản lí, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lí các trường hợp vi phạm. , chủ động kiểm tra, kiểm soát công tác trật tự xây dựng, quản lí đất đai, nếu để xảy ra lấn chiếm, xây dựng vi phạm thì UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp chủ đổng tổ chức giải tỏa, cưỡng chế và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra và 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lí các công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lí đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, đánh giá, phân loại, xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lí, các công trình không xử lí được để đưa vào quản lí.     

Thời gian kiểm tra từ ngày 20/9 - 20/10/2019. Từ ngày 01/11/2019 triển khai thực công tác phối hợp quản lí Nhà nước về trật tự xây dựng và quản lí đất đai trên địa bàn huyện. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể các xã, thị trấn đồng loạt vào cuộc quyết liệt triển khai các biện pháp tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lí trật tự xây dựng, quản lí đất đai trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các xã thị trấn đề nghị huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện có các văn bản, quy định  hướng dẫn trong lĩnh vực xử lý trật xây dựng và quản lý đất đai trong việc tổ chức cưỡng chế kịp thời đối với các công trình mới phát sinh, đồng thời bố trí kinh phí, lực lượng, phương tiện thường trực, cơ động sẵn sàng hỗ trợ xử lí các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn.

Nguyễn Quyền