XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Huyện Mỹ Đức thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM cho hai xã An Mỹ và xã Xuy Xá
Ngày đăng 10/09/2018 | 15:24  | View count: 3561

Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), Ngày 7/9, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đã tiến hành thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/500 ở hai xã An Mỹ và xã Xuy Xá.

Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đánh giá cao về báo cáo điều chỉnh qui hoạch nông thôn, nhiệm vụ qui hoạch chi tiết khu trung tâm xã và khu dân cư nông thôn hai xã An Mỹ và Xuy Xá do Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn (IPU) thực hiện theo tỷ lệ 1/ 500. Mục tiêu và Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có tính khả thi cao, về cơ bản đều đảm bảo theo các qui hoạch chung của Thành phố Hà Nội và phù hợp với quy hoạch chung của huyện theo quyết định 4465/QĐ- UBND ngày 27/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sản xuất và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; đảm bảo phù hợp với sự phát triển dân số, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; rà soát được toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ sản xuất. Cả hai xã đều đề xuất 5 nội dung điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung gồm điều chỉnh định hướng phát triển không gian; điều chỉnh quy hoạch sản xuất; điều chỉnh qui hoạch xây dựng; điều chỉnh qui hoạch hạ tầng kỹ thuật; điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng như của huyện.

Đ/c Trần Văn Sự - Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Sự - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mỹ Đức đánh giá rất cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các đại biểu tập trung trí tuệ cao, đi đến thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung sao cho hợp lý. Nội dung góp ý có tính định hướng, có tính chất xây dựng cao;  đồng chí yêu cầu lãnh đạo hai xã An Mỹ và Xuy Xá cùng với đơn vị thiết kế cần làm rõ cụ thể hơn sự điều chỉnh giữa năm 2012 – 2018, chỗ nào cần điều chỉnh, bổ sung phải rõ rang, cụ thể, chi tiết hơn, cần bố trí các khu tái định cư sao cho hợp lý để trong quá trình thực hiện các dự án sẽ có đất để thực hiện tái định cư và bố trí khu tái định cư theo thôn cho phù hợp; điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo đúng quy hoạch chung của huyện Mỹ Đức đã được phê duyệt năm 2014; lãnh đạo hai xã cần chủ động phối hợp với đơn vị thiết kế và các phòng ban của huyện sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bản đồ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư theo tỷ lệ 1/500 gửi về huyện để trình thành phố phê duyệt trong thời gian tới.

Nhóm PV Trung tâm VHTT & TT huyện Mỹ Đức