Xây dựng - đô thị - đất đai

Mỹ Đức kiện toàn các dự thảo quy định pháp luật về kiến trúc xây dựng và vệ sinh môi trường
Ngày đăng 03/08/2018 | 16:37  | View count: 2396

Sáng ngày 03/8, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị để lấy ý kiến vào dự thảo ban hành quy định quản lý kiến trúc phục vụ cấp phép xây dựng và quy chế công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Thủ trưởng phòng, ban, ngành, cùng các đồng chí lãnh đạo xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đơn vị soạn thảo thuộc phòng Quản lý đô thị huyện thông qua các dự thảo quy định về quản lý kiến trức xây dựng, quy chế duy trì công tác vệ sinh môi trường. Nội dung quy định của quản lý kiến trúc xây dựng, được xây dựng gồm 5 Chương và 19 Điều, đối với quy chế duy trì vệ sinh môi trường gồm 6 chương 19 điều. Nội dung chủ yếu được đề cập đến quy chế quản lý đối với quy hoạch và không gian trên địa bàn huyện; quy chế quản lý công trình kiến trúc bao gồm công trình công cộng, công trình nhà ở; quy chế quản lý đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông…. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc huyện Mỹ Đức được thiết lập nhằm đảm bảo cho công tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn được triển khai đồng bộ, hài hòa về không gian, kiến trúc cảnh quan; phù hợp với quy hoạch chung của huyện đã được thành phố phê duyệt. Quy chế cũng là cơ sở pháp lý để triển khai cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định. Đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường, gồm các quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phân loại rác thải, được gắn trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đối với công tác duy trì vệ sinh môi trường.

Đối với công dân sinh sống trên địa bàn cần có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ các quy định của Thành phố, Huyện về công tác vệ sinh môi trường; Như đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữa vệ sinh đường làng ngõ, xóm , nơi cư trú, hè phố nơi kinh doanh. Không đổ rác, vứt rác, để xúc vật phóng uế ra hè, đường, nơi công cộng, tham gia giữa gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư, vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong sinh hoạt. Đối với các tổ chức như bệnh viện, cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp, cần phân loại các loại rác thải, chất thải công nghiệp, độc hại để được xử lý đúng quy định tránh  gây ô nhiễm môi trường.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trên cơ sở tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu về một số nội dung quy định kiến trúc xây dựng, quy chế duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh đây là những quy định và quy chế hết sức quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung, điều chỉnh vào dự thảo quy chế theo hướng bám vào quy chế quản lý, trở thành quy chế chung toàn diện, mang tính cẩm nang cho các nhà quản lý chính quyền các cấp cũng như đối tượng bị quản lý căn cứ vào đó để thực hiện … Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh lý và thống nhất các nội dung quy chế để trình cấp trên phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Văn Mạnh