Xây dựng - đô thị - đất đai

Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện kiểm tra thực tế các công trình xây dựng trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 19/04/2018 | 15:45  | View count: 2831

Sáng ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng đang triển khai trên địa bàn Huyện, trọng tâm là các công trình xử lý khẩn cấp đê, kè thuộc hồ Quan Sơn và đê Mỹ Hà.

Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện và đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế các Dự án công trình xây dựng tại 3 điểm: Đoạn thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn; Đoạn từ đập tràn Cầu Dậm đến địa phận tỉnh Hòa Bình, đoạn đê Phú Hiền xã Hợp Thanh. Thuộc các Dự án xử lý khẩn cấp đê, kè thuộc hồ Quan Sơn và đê Mỹ Hà.   

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số công trình đồng chí Nguyễn Văn Hoạt Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Huyện tăng cường công tác giám sát thi công các Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; Đối với đơn vị thi công cần bổ sung các biển báo, cảnh báo tại công trình thi công, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án thi công để kịp thời hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão./. 

Một số hình ành đoàn Kiểm tra.

 

 

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức