XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Mỹ Đức rà soát sắp xếp tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 30/12/2016 | 07:58  | View count: 1374

Thực hiện quyết định số 7052/QQĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận huyện, thị xã, chiều ngày 29/12/ 2016, UBND huyện tổ chức hội nghị rà soát, sắp xếp, tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc huyện Mỹ Đức.

Theo đó, chỉ thành lập 1 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện trên cơ sở  tổ chức lại các Ban quản lý xây dựng công trình hiện có trên địa bàn, lấy toàn bộ hiện trạng số lượng biên chế, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, biên chế đảm bảo chất lượng đủ về số lượng theo vị trí làm việc của đơn vị. Biên chế của ban được giao là 15 viên chức, trong đó, có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 4 viên chức tài chính – văn phòng, 3 viên chức phòng kỹ thuật, 5 viên chức phòng quản lý dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Nghị  định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban được thực hiện theo qui định của Chính phủ và các thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành chủ quản xây dựng.

Ngay sau khi có quyết định tổ chức lại được ban hành, Các chủ đầu tư ( ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông; công nghiệp, trụ sở làm việc và hạ tầng kỹ thuật huyện; Ban quản lý dự án xây dựng các công trình kỹ thuật trường học trên địa bàn huyện; Ban quản lý xây dựng công trình nông nghiệp và thủy lợi huyện) hoàn thiện công việc bàn giao công trình đã và đang triển khai thực hiện xây dựng về  ban quản lý đầu tư xây dựng huyện chậm nhất vào ngày 31/01/2017.

Hữu Khánh