XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - ĐẤT ĐAI

Hội nghị xác định và quản lý mốc giới Tỉnh lộ 419 đoạn từ km 44 + 00 đến km60 + 00
Ngày đăng 22/07/2016 | 14:32  | View count: 592

Sáng ngày 21/7/2016, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị xác định và quản lý mốc giới Tỉnh lộ 419 đoạn từ km 44 + 00 đến km60 + 00. Dự hội nghị có Lãnh đạo Công ty cổ phần địa chính Thành phố; Đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện; Lãnh đạo các xã Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá và Phù Lưu Tế.

Tuyến đường Tỉnh lộ 419 đoạn từ km 44 + 00 đến km60 + 00 với tổng chiều dài là 16,65km. Tuyến đường chạy qua 7 xã; Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá và Phù Lưu Tế, điểm đầu giao với Tỉnh lộ 429 tại xã Phúc Lâm, điểm cuối là cầu xã Phù Lưu Tế 2, giáp thị trấn Đại Nghĩa. Sau hội nghị sẽ tiến hành giao mốc giới cho từng xã từ ngày 21 đến ngày 23/7.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã Phúc Lâm, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá và Phù Lưu Tế có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân biết để bảo vệ các mốc giới và không được xâm lấn xây dựng, trồng cây…vào trong phạm vi mốc giới giải phóng mặt bằng của dự án. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện công tác xác định mốc giới giải phóng mặt bằng theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quản lý các mốc giới GPMB của dự án. Đối với các phòng ban chuyên môn của huyện xác định mốc giới GPMB trên bản đồ và ngoài thực địa, phối hợp với các xã kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

Đ/c Đặng Văn Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, khẳng định dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân; Các cơ quan chuyên môn và các xã  cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu lợi ích của dự án, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Sau khi cắm mốc giới xác định và quản lý mốc giới để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, cải tạo nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 419 đoạn từ km 44 + 00 đến km60 + 00 nếu có vướng mắc các xã và cơ quan chuyên môn của huyện cần báo cáo kịp thời UBND huyện để giải quyết.

Thúy Huyền – Nguyễn Cường