nội chính - an ninh quốc phòng

Đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2016 trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 21/04/2016 | 08:40  | View count: 2005

Quý I/2016, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn được kiềm chế, không xảy ra các vụ việc mang tính đột biến, song nhìn chung, tình hình còn tiềm ẩn nhiều phức tạp

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, đặc biệt là tập trung trấn áp các loại tội phạm về ma túy, Công an huyện đã chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy, sau 3 tháng triển khai thực hiện đã điều tra, bắt giữ, xử lý 10 vụ, 13 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác rà soát tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện, hiện nay không có các điểm, tụ điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy. Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 200 người nghiện ma túy sinh sống trên địa huyện, do các ban chỉ đạo về ma túy các xã, thị trấn phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, số người nghiện ma tuy sau khi hết hạn tù, hết thời hạn cai nghiện và quản lý sau cai tại các trung tâm của Thành phố trở về địa phương đã sớm tái nghiện, đồng thời tham gia vào các hoạt động mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật khác gây mất an ninh trật tự tại địa phương, do vậy để đảm bảo tình hình các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với gia đình có người nghiện giáo dục, cảm hóa, đồng thời báo với lực lượng công an khi phát hiện các hành vi vi phạm  pháp luật của người nghiện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Để đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, giúp giảm thiểu sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 05/02/2016 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2016, trong đó nêu bật những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đồng thời chỉ ra những giải pháp cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện.

Mục tiêu đề ra đó là: nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng của số người nghiện mới, nâng cao sức khỏe cho người nghiện ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị nghiện ma túy theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại trung tâm. Xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường cung cấp các dịch vụ, tư vấn, tạo việc làm kết hợp với giảm hại của việc sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm, chích ma túy.

Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cơ bản sau đây:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình mới"; Nghị quyết 77/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội khóa XIII; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 28/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, coi nghiện ma túy là căn bệnh mãn tính do sự rối loạn của não bộ. Điều trị nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về Y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi, kéo dài thời gian ổn định bệnh nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và làm giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép.

Chú trọng thực hiện các biện pháp mang tính xã hội hóa đối với công tác điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp, nhất là hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống; Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; Lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm tại địa phương.

Tăng cường công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Nhân rộng mô hình này tại các địa phương có đủ điều kiện. Xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm. Tích cực đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tại Trung tâm và cộng đồng; Đội hoạt động Xã hội Tình nguyện cấp xã.

Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/02/2011 của UBND Thành phố về triển khai Nghị định số/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ. Kiện toàn và phát huy vai trò của tổ công tác và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở 100% các xã, thị trấn có người nghiện ma túy. Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như: Nhà Văn hóa, trạm Y tế xã, thị trấn để thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện tại cộng đồng và tổ chức cắt cơn nghiện ma túy. Những xã, thị trấn không có đủ điều kiện tổ chức cai cắt cơn tại địa phương, có thể đưa người nghiện ma túy vào các Trung tâm của Thành phố và các cơ sở cai nghiện đủ điều kiện để cắt cơn nghiện ma túy. Sau thời gian cắt cơn 15 ngày đưa về địa phương tiếp tục quản lý giúp đỡ theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc và tự nguyện theo Đề án thí điểm tại các Trung tâm trở về cộng đồng được quản lý sau cai. Phân công cho thành viên đội Hoạt động Xã hội Tình nguyện, Thanh niên tình nguyện, hội viên các hội, đoàn thể trực tiếp quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, đặc biệt quản lý sau cai đối với con, em các hội viên.

Tăng cường công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Tổ chức xét duyệt đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện của địa phương đối với những người đã hoàn thành thời gian cai nghiện tại Trung tâm, có đủ 2 năm không tái nghiện. Để làm giảm người nghiện ma túy, giữ vững ANTT trên địa bàn huyện cần có sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền địa phương với các ban ngành đoàn thể và gia đình, nhà trường giáo dục, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

Hoàng Anh Đức, Công an huyện Mỹ Đức