nội chính - an ninh quốc phòng

Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với UBND xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành Tổng kiểm tra, rà soát về PCCC&CNCH, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước thời hạn 60 ngày
Ngày đăng 16/11/2022 | 08:22  | View count: 76

Thực hiện Kế hoạch số 273/CAHN-PC07, ngày 13/10/2022 của Công an thành phố Hà Nội, Văn bản số 1748/UBND-CA, ngày 17/10/2022 của UBND huyện. Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022, Công an huyện cùng UBND các xã, thị trấn đã quyết liệt, triển khai các hoạt động tổng kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn huyện. Sau một tháng đã kiểm tra được 924/1620 cơ sở đạt 57% tiến độ đề ra. Qua kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 29 trường hợp, với số tiền 241.500.000 đồng. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành đợt tổng kiểm tra, rà soát trước ngày 30/11/2022.

Hà Hồng Sơn -  Công an Huyện