nội chính - an ninh quốc phòng

Huyện Mỹ Đức tập huấn triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”
Ngày đăng 24/05/2022 | 17:01  | View count: 141

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện Mỹ Đức về thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện Mỹ Đức, sáng ngày 24/5, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án 06 của Chính phủ có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trung tá Đinh Trung Dũng - Phó Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 huyện Mỹ Đức phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng Phòng PX06 Công an thành phố báo cáo viên của Công an thành phố giới thiệu về vị trí, vai trò và các nhiệm vụ Đề án 06 và những tiện ích cụ thể của việc ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên thực hiện tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của huyện, Công an huyện đã bám sát các kế hoạch, triển khai bài bản, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 cho người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp nhằm bảo đảm thành công của Đề án.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng Phòng PX06 Công an thành phố triển khai nội dung Đề án 06

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Mỹ Đức và các xã, thị trấn, Tổ trưởng các Tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp thôn trên địa bàn huyện, Ban chỉ huy công an các xã, thị trấn sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án. Với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo của UBND huyện, sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị huyện đến các xã, thị trấn trong thực hiện Đề án 06, huyện Mỹ Đức sẽ nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong đề án 06, qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường