nội chính - an ninh quốc phòng

Tăng cường thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng
Ngày đăng 17/07/2021 | 15:04  | View count: 238

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn huyện Mỹ Đức, kiên quyết không để phát sinh mới các công trình đi vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Công an Thành phố, UBND huyện Mỹ Đức về việc xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động.

Công an huyện Mỹ Đức đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trong quá trình thi công xây dựng tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Qua kiểm tra, Công an huyện Mỹ Đức nhận thấy Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị thi công đã thực hiện tốt việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại công trình, cụ thể:

 • Đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng mới thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Đã ban hành nội quy về phòng cháy và chữa cháy, quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền; chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ.
 • Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại công trình, treo băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo an toàn PCCC.
 • Trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng, bố trí nguồn nước phục vụ chữa cháy….
 • Đảm bảo việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt tại công trình.
 • Niêm yết nội quy, tiêu lệnh chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu tại công trình
 • Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại công trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, các đơn vị thi công thường xuyên nhắc nhở công nhân làm việc tại công trình thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

  Thông qua công tác kiểm tra đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị thi công trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại công trình, duy trì tiến độ, chất lượng công trình để được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động. Đồng thời Công an huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn Chủ đầu tư tiến hành thẩm duyệt bổ sung đối với các hạng mục công trình xây dựng nhưng chưa được thẩm duyệt về PCCC, đảm bảo không để phát sinh mới các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đi vào hoạt động.

 •  

  Trịnh Thế Mười - Công an Huyện

   

 •