nội chính - an ninh quốc phòng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng
Ngày đăng 20/05/2021 | 08:20  | View count: 246

Hiện nay, đang vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trong ngày có thể lên đến 40 độ, vì vậy việc chủ động phòng cháy, chữa cháy cần được chú trọng đặc biệt, nhất là các cơ sở hoạt động có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao.

Chủ động trong công tác PCCC trên địa bàn, Công an huyện Mỹ Đức thường xuyên phối hợp với Trung tâm thông tin văn hóa - thể thao huyện tuyên truyền kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên hệ thống truyền thanh. Đồng thời gắn liền công tác tuyên truyền với công tác kiểm tra an toàn PCCC: hệ thống điện, việc bảo quản bảo dưỡng phương tiện PCCC, việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo yêu cầu thoát nạn, cách xử lý khi có các tình huống cháy nổ xảy ra…

Thao tác sử dụng lăng vòi chữa cháy của cơ sở

Đồng thời Công an huyện Mỹ Đức tổ chức cho các cơ sở nguy hiểm cháy nổ ký cam kết đảm bảo An toàn PCCC, an toàn sản xuất và an toàn chống dịch.

Trịnh Thế Mười - Công an Huyện