nội chính - an ninh quốc phòng

Huyện Mỹ Đức bàn giao 52 cơ sở cho xã, thị trấn quản lý phòng cháy, chữa cháy
Ngày đăng 22/03/2021 | 08:26  | View count: 624

Chiều ngày 19/3, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức bàn giao cơ sở nằm trong phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ cho UBND các xã, thị trấn quản lý và phổ biến một số các nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên quy định về công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với UBND cấp xã.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ công an huyện; Phòng Tư Pháp huyện; Lãnh đạo UBND, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đối với Công an huyện và UBND cấp xã trên địa bàn, Công an huyện Mỹ Đức chủ động triển khai hiệu quả các kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu công tác quản lý địa bàn về an toàn PCCC và CNCH. Phát biểu tại hội nghị: Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - UVBTV - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, qua điều tra cơ bản xác định trên địa bàn huyện hiện có 203 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, Công an huyện quản lý 151 cơ sở và 52 cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã, thị trấn quản lý. Việc huyện Mỹ Đức bàn giao cơ sở cho UBND cấp xã, thị trấn quản lý về PCCC nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý địa bàn về PCCC.

Tại hội nghị, công an huyện đã tổ chức ký bàn giao 52 cơ sở nằm trong phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ giữa công an huyện và UBND các xã, thị trấn trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện và các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Tại lễ bàn giao, Đồng chí Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn sau hội nghị này cần kiện toàn, thành lập các tổ dân phòng để điều động lực lượng cán bộ tham gia khi có sự cố cháy xảy ra; phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ làm công tác PCCC ở cơ sở và chủ các cơ sở tại địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác PCCC đến từng thôn, xóm, khu dân cư. Tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách, đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh.Đồng thời, để làm tốt nhiệm vụ phòng ngừa cháy và giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cần bám sát vào những nội dung trong Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ để chỉ đạo lực lượng Công an xã, các lực lượng có liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc danh mục do UBND xã quản lý.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường