nội chính - an ninh quốc phòng

Sáng mãi truyền thống vẻ vang "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
Ngày đăng 18/08/2020 | 17:08  | View count: 755

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an Nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, trong suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua, kể từ ngày thành lập lực lượng (19-8-1945 – 19-8-2020), mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dù ở cương vị công tác nào, dù thời chiến hay thời bình, cũng luôn luôn nỗ lực rèn luyện, thi đua lập công, chấp nhận hy sinh gian khổ, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

75 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Lực lượng CAND Việt Nam ra đời ngày 19/8/1945 trong khí thế thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, với 3 tổ chức đầu tiên ở 3 miền (Sở Liêm phóng Bắc Bộ; Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ) là dấu mốc lịch sử quan trọng thực hiện nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và ngày 19/8 trở thành ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Năm 2005, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy Ngày Truyền thống CAND là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng CAND luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến. Cũng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có trên 14.000 cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu của cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đổ; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, hàng ngàn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CAND đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.

Trong công cuộc đổi mới, lực lượng Công an đã thực hiện và bảo vệ tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trải qua 75 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương 3 Huân chương Sao vàng cho toàn lực lượng, 4 Huân chương Sao vàng cho lực lượng an ninh, 60 Huân chương Hồ Chí Minh, Hàng chục ngàn cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương độc lập, Huân chương quân công, Huân chương chiến công,  577 đơn vị và 287 cán bộ chiến sỹ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô

Cách đây đúng 66 năm, Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bước sang trang sử mới, hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Nhân dân lao động vĩnh viễn xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.  Niềm tự hào, vinh quang ấy thuộc về toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mà trong đó có cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội, lực lượng đi tiên phong mở đường xâm nhập vào nội thành; nhanh chóng hình thành thế trận bám trụ, đảm bảo ANTT làm nên một Hà Nội trọn vẹn, yên bình trong ngày tiếp quản. 66 năm, thời gian đủ để xóa nhoà nhiều thứ, nhưng với những cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Thủ đô, đó là kỷ niệm khó quên về lòng tự hào, đức cống hiến và sẵn sàng hy sinh của người Công an cách mạng.

Qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày được đổi tên thành Sở Công an Hà Nội (10-10-1954/10-10-2020), phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, với sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an thành phố đã lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phục vụ công cuộc xây dựng, kiến thiết Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”.

Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ đô được giữ vững ổn định, không bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng. Hà Nội  anh hùng  giờ đây đã trở thành thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, đối tác tin cậy đối với bạn bè quốc tế. Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi, cũng như thách thức đan xen. Để tiếp nối những thành tích đã đạt được, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, công tác giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng công an nói chung và công an Hà Nội nói riêng thực hiện quyết liệt. Hà Nội ngày nay đã trở thành một trong những thành phố có môi trường hòa bình, ổn định, là điểm đến thân thiện của bạn bè thế giới. Và mỗi thành tích, chiến công, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội đã góp phần không nhỏ làm nên vị thế ấy.

Công an huyện Mỹ Đức vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, từ lúc Công an huyện chưa đầy 10 đồng chí, đến nay đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển vượt bậc, được nâng cao về chất lượng, tăng cường về số lượng . 5 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 159 đồng chí có trình độ đại học và Cao đẳng. Đảng bộ gồm 170 đảng viên đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc là các đội nghiệp vụ. Những năm qua lực lượng Công an huyện Mỹ Đức dưới sự chỉ đạo của Công an Thành phố, được sự quan tâm của Huyện uỷ, UBND huyện, sự ủng hộ to lớn của các ban ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân ngày càng phát triển và trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Và trong sự phát triển bứt phá với nhiều thành tựu nổi bật của Mỹ Đức ngày nay ghi nhận những đóng góp, cống hiến không nhỏ của lực lượng Công an trong toàn huyện.

Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ cuộc, hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, các buổi làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Qua đó, giữ vững ANCT trên địa bàn, không để xảy ra khủng bố, phá hoại trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn huyện trong các kỳ đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Thành phố và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại lễ hội Chùa Hương đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hơn 1 triệu lượt khách/năm, không xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của Lễ hội. Đặc biệt đã triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) và kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Mỹ Đức.

Công an huyện đã phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hơn 1 triệu lượt khách/năm về tham quan trẩy hội Chùa Hương

Điểm nổi bật trong thời gian từ năm 2015 - 2020 đó là Công an huyện có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp công tác nắm tình hình nên đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thành ủy, UBND thành phố, Công an Thành phố và Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, có hiệu quả cao. Điển hình như việc giải quyết tình hình phức tạp về ANTT tại xã Đồng Tâm từ năm 2013 đến nay, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên từng bước giải quyết những vướng mắc, phức tạp. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, các nội dung tham mưu của Công an huyện đã góp phần quan trọng, quyết định đến công tác giải quyết tình hình địa bàn; ngoài ra đã phối hợp với các lực lượng tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phân hóa các đối tượng trong nhóm khiếu kiện, tạo điều kiện để xử lý; đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ hoạt động của hệ thống chính quyền, góp phần củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị xã, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, xây dựng địa phương sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

CBCS công an huyện, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương xã Lê Thanh vận động người dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Đồng thời, triển khai, huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND Huyện chỉ đạo các ban ngành giải quyết ổn định, dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là vấn đề xử lý tranh chấp đất đai, xử lý rác thải, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện chây ỳ, đông người kéo lên Trung ương, và Thành phố.

Hằng năm Công an huyện đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, kiểm soát và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu... Thời gian qua, lực lượng Công an toàn huyện đã điều tra khám phá hàng loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tạo được tiếng vang, duy trì trật tự xã hội cũng như ổn định tâm lý cho nhân dân. Với  tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 76,6%, trọng án đạt 100% khởi tố; Công tác điều tra giải quyết án đã thực hiện tốt pháp luật không có oan sai, nhiều vụ đã xác định án điểm, đưa xét xử lưu động, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện luôn quán triệt, lấy sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, chỉ đạo các đội, Đồn, công an các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua khác của toàn lực lượng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an trong toàn huyện luôn chú trọng đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ, sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, giấy đăng ký xe… Mỗi CBCS khi tiếp xúc với nhân dân đều có thái độ hòa nhã, niềm nở, không gây phiền hà, sách nhiễu để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Những việc làm đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Thời gian qua, công an huyện và các địa phương trong huyện đã phối hợp với  MTTQ cùng cấp duy trì tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt người dân và ý kiến tham gia đóng góp cho lực lượng công an, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Công an huyện Mỹ Đức diễn tập PCCC

Bên cạnh các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, công tác PCCC&CNCH có bước đột phá mới. Ngay sau khi thành lập 12/2018, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật PCCC. Phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền miệng, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành của các chủ doanh nghiệp và nhân dân về các quy định của luật PCCC. Tiến hành điều tra cơ bản, rà soát phân loại cơ sở và lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC, kịp thời phát hiện bổ sung những cơ sở mới phát sinh đưa vào diện quản lý. Hàng năm tổ chức diễn tập, kiểm tra an toàn PCCC theo chế độ định kỳ, đột xuất đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý. Hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn huyện. Duy trì công tác thường trực chiến đấu 24/24 giờ, tổ chức cứu chữa 17 vụ cháy và sự cố cháy, 5 vụ CNCH. Qua đó, đã kịp thời cứu tài sản cho nhân dân, doanh nghiệp; góp phần ổn định ANCT&TTATXH trên địa bàn huyện.

Trao quyết định điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Phó trưởng Công an và công an viên xã trên địa bàn huyện

Thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an về đưa Công an chính quy về xã, Công an huyện Mỹ Đức đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện phối hợp CATP Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện Đề án “bố trí 106 đồng chí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã”; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã. Đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng trong từng tổ dân phố, cụm dân cư. Phong trào được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xoá đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”... thực sự đã tạo được sức hút, sự lan toả và đem lại hiệu quả to lớn. Từ gia đình, thôn xóm, đến các cơ quan, đoàn thể, trường học... đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự. Đến nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều triển khai thực hiện nội dung và biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng và duy trì hoạt động của 187 tổ hoà giải, 179 cụm, tổ dân cư tự phòng, tự quản về ANTT, 4 cụm an ninh khu vực giáp ranh, 2 cụm quân dân đoàn kết về ANTT với 5 huyện và 2 tỉnh, 37 “câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, với các dòng họ tự quản, họ giáo tự quản, 1 câu lạc bộ các cơ quan, ngân hàng, kho bạc, tín dụng, cửa hàng vàng bạc, đá quý phòng chống tội phạm; 6 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 1 câu lạc bộ B93 xã Hợp Tiến và 20 hòm thư tố giác tội phạm; 22 đội xã hội tình nguyện phòng chống ma tuý… Với phương châm: nhân điển hình tiên tiến là lấy người tốt, việc tốt, lấy điển hình tiên tiến xuất sắc để thúc đẩy trung bình yếu kém vươn lên, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Hàng năm, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng và  Bộ Công an tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ”. Chính các điển hình tiên tiến được nhân rộng đã thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển huyện Mỹ Đức trong những năm qua.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - UVBTV - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cùng CBCS công an huyện thăm, tặng quà mẹ VNAH

Với những nỗ lực phấn đấu liên tục, từ năm 2010 -2020, Công an huyện nhiều lần được UBND TP. Hà Nội tặng cờ thi đua, Huân chương chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được nhận những phần thưởng cao quý mà Đảng, nhà nước trao tặng, TP và huyện biểu dương, khen thưởng.

Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an huyện Mỹ Đức nói riêng nguyện tiếp tục phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng CA huyện Mỹ Đức tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Thúy Huyền