nội chính - an ninh quốc phòng

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019)
Ngày đăng 23/08/2019 | 09:21  | View count: 600

Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019), Đảng uỷ, chỉ huy Công an huyện đã chủ động xây dựng và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an huyện nói riêng nhằm khích lệ tinh thần cán bộ chiến sỹ Công an huyện.

Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện đã tổ chức Hội nghị giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện về truyền thống vẻ vang và những chiến công to lớn của Công an nhân dân trong 74 năm xây dựng và trưởng thành, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Từ đó để mỗi cán bộ chiến sỹ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Trong 74 năm qua lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an huyện nói riêng. Được sự giúp đỡ của Ban giám đốc Công an thành phố, Huyện uỷ, UBND huyện, các tổ chức, Ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện tạo điều kiện giúp đỡ, Công an huyện đã từng bước lớn mạnh không ngừng, phát triển cả về số lượng và chất lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Công an huyện giao Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao tinh thần, thể chất cho cán bộ chiến sỹ. Quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ chiến sỹ về 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, 5 lời thể, 10 điều kỷ luật Công an nhân dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”;  nhằm chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử, xây dựng nếp sống văn hoá trong Cán bộ chiến sỹ, nhất là những Cán bộ chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân.

Đoàn thanh niên Công an Huyện giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thổng lực lượng Công an nhân dân

Phát động đợt thi đua đặc biệt trong Công an huyện với nội dung “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thổng lực lượng Công an nhân dân”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo phong trào thi đua sôi nổi trong Công an huyện. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm góp phần đảm bảo An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an huyện luôn lấy nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trong tình hình mới, từ đây Công an huyện không ngừng nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong đối với toàn thể cán bộ chiến sỹ trong Công an huyện. Chủ động, xây dựng và triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về hình sự, ma tuý, mại dâm góp phần vào sự phát triển ổn định của địa phương.

Công an huyện nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Công an huyện không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng tình đoàn kết quân dân, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, phòng chống tội phạm.

Phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian tới Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động do Công an thành phố phát động, nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tốt các chỉ tiêu các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần vào sự phát triển ổn định của huyện nhà.

Hoàng Anh Đức - Công an Huyện