nội chính - an ninh quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 29/11/2018 | 17:31  | View count: 1589

Chiều ngày 29/11, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, quán triệt thông tư số 148/TT – BQP ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; lãnh đạo cơ quan Quân sự, Công an huyện và các xã, thị trấn. 

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019,  Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức đã nghiêp túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tăng cường đôn đốc, giám sát các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cần nắm chắc quân số, đối tượng tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 để tạo thuận lơi cho công tác tuyển quân ngay tại cơ sở. Tại hội nghị này, Các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại địa phương, phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân trong năm 2019. Trong đó thảo luận sâu về việc quản lý nguồn tuyển quân, chống vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo giao quân đúng, đủ chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân.    

Đ/c Nguyễn văn Hậu - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Hậu - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện đề nghị Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, đơn vị chuyên môn phục vụ công tác tuyển quân và quán triệt tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn  trong huyện  cần phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Cơ quan Quân sự, Công an nắm chắc và dự báo tình hình, tham mưu để UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương ngay sau khi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có quyết định giao chỉ tiêu cho các địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt các khâu tuyển quân theo quy định, nhất là khâu khám tuyển, giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn. Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an huyện hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn trong quy trình tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân nhập ngũ theo đúng quy định, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp phải bù đổi, loại trả vì lí do sức khỏe. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả với huyện ủy, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và UBND  huyện để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, các cơ quan Tư pháp hướng dẫn các cơ quan chức năng của các xã, thị trấn xử lý nghiêm vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự...

Thu An