nội chính - an ninh quốc phòng

Tập huấn công tác tha tù trước thời hạn
Ngày đăng 05/10/2018 | 14:47  | View count: 1350

Sáng 05/10, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức và triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018.

Việc tập huấn nhằm thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là bước cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 22/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội. Việc triển khai nhiệm vụ này còn ghi nhận và là điều kiện để các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được thực thi theo Hiến pháp.

Tại hội nghị, báo cáo viên, Trung tá Nguyễn Văn Khuyến - Trưởng phòng 3 - Cục C11 - BCA đã truyền đạt những nội dung cơ bản của công tác tổ chức, triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Khuyến, do tha tù trước thời hạn có điều kiện là một biện pháp áp dụng trong thi hành án phạt tù lần đầu tiên được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam nên đòi hỏi phải có sự thay đổi nhận thức trong thi hành án phạt tù. Từ những vấn đề trên cho thấy việc tổ chức tập huấn thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện là cần thiết nhằm tổ chức thực hiện biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 144/2016/QH13.

Lê Quí