nội chính - an ninh quốc phòng

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương
Ngày đăng 10/08/2018 | 08:10  | View count: 1466

Chiều ngày 09/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo Ban CHQS huyện, các cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện và các đồng chí là Chỉ huy trưởng Ban CHQS 22 xã,thị trấn, trưởng các đơn vị tự vệ.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mỹ Đức đã tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, kịp thời ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Hàng năm trong công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung, phương pháp huấn luyện; làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Duy trì và thực hiện nghiêm các kế hoạch huấn luyện, chế độ quy định, tổ chức quản lý điều hành huấn luyện. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, thực hiện huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc", xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện của đơn vị luôn đạt khá, giỏi, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa nội dung Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện; thường xuyên đổi mới chương trình huấn luyện đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và đối tượng huấn luyện…

Nhân dịp này, UBND huyện Mỹ Đức đã khen thưởng cho các đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc về nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013-2020./.

Nguyễn Quyền