nội chính - an ninh quốc phòng

Mỹ Đức chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018
Ngày đăng 04/07/2018 | 16:27  | View count: 1609

Sáng 4/7, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018.

Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỹ Đức chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị tham gia diễn tập cấp huyện.
Tại hội nghị các đại biểu được Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện trình bày báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Mỹ Đức năm 2018. Theo đó, nội dung, phương pháp, thời gian, địa điểm, vật chất và thành phần tham gia diễn tập đã được Ban tổ chức diễn tập thông qua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ. Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất cao với kế hoạch triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 của BCĐ diễn tập cấp huyện.

Đ/c Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Huyện phát biểu chị đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên - Bí thư huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỹ Đức nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là việc làm thường xuyên, vì vậy, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thành văn bản chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, các cơ quan ban ngành đoàn thể chưa làm kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ (bao gồm thuyết minh, bản đồ, bảng kẻ) cần tiến hành làm ngay và xong trước ngày 6/7 nộp về Ban CHQS huyện. Song song với việc chuẩn bị cho diễn tập, huyện vẫn phải bảo đảm tốt công việc thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong diễn tập phải gắn với vận dụng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của địa phương và bảo đảm an toàn cả về người và cơ sở vật chất…
Việc xây dựng KVPT vững chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện Mỹ Đức, là chủ trương lớn, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ hiện nay. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xác định rõ trách nhiệm, chuẩn bị thật tốt triển khai tổ chức thực hiện đúng quy trình diễn tập, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình; chuẩn bị chu đáo các nội dung văn bản diễn tập, kể cả nội dung và phương pháp thực hiện. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì tham mưu với BCĐ, ban tổ chức diễn tập KVPT huyện chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị trước, trong và sau diễn tập.

                                                                                Thúy Huyền - Nguyễn Cường