nội chính - an ninh quốc phòng

Xã Mỹ Thành: Diễn tập chiến đấu phòng thủ 2018
Ngày đăng 15/06/2018 | 17:06  | View count: 5425

Sáng ngày 15/6, Xã Mỹ Thành đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự buổi diễn tập có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, hội CCB huyện, Đảng ủy, UBND, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể của xã.

Buổi diễn tập đã diễn ra theo các tình huống giả định với các bài chiến thuận quân sự phòng thủ chiến đấu thời chiến. Các vai diễn và tình huống sẵn sàng chiến đấu khi có địch xâm lược đều được đánh theo chiến lược thao tác quân sự, đảm bảo an toàn về vũ khí quân sự, tài sản và hạn chế tổn thất con người. 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện được Đảng ủy, Chính quyền, HĐND và các ban ngành đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện theo phương châm “ Đánh chắc, đánh trúng và hạ mục tiêu nhanh gọn”. Buổi diễn tập theo kịch bản 2 phần là vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Đại biểu tham dự Buổi tập huấn

Trong thực hành diễn tập, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân thời chiến; thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ,... được nâng lên một bước mới. Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của xã , nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Lực lượng vũ trang xã Mỹ Thành diễn tập thực binh

Phần diễn tập thực binh, LLVT xã đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại nguy hiểm đã tiêu diện nhanh, gọn các thế lực thù địch đánh chiếm vào xã bằng đường bộ và đường không. Các mục tiêu giả địch được tiêu diệt trúng và nhanh gọn. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã diễn ra đúng kế hoạch thời gian, đạt kết quả tốt. Qua diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Đ/c Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Buổi diễn tập

Về dự và phát biểu đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã trong diễn tập chiến đấu phòng thủ như thực địa chiến tranh. Các tình huống giả địch cần được phát huy vào thực tế để giải quyết tại địa phương. Qua diễn tập, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn Đảng ủy, Chính quyền và hệ thống chính trị của xã cần thường xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ  đảm bảo an ninh quốc phòng. Phải chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; trong đó, nòng cốt là Ban chỉ huy quân sự, LL công an…tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao. Xây dựng Xã Mỹ Thành mạnh về kinh tế, an ninh, quốc phòng vững chắc.

Đ/c Đỗ Trung Hai -  Phó Bí thư Thường trực Huyện trao tặng giấy khen  đến  Đảng bộ, Chính quyền, LLVT xã có thành tích nổi bật trong diễn tập phòng thủ năm 2018

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho Đảng bộ, chính quyền, LLVT xã có thành tích nổi bật trong diễn tập phòng thủ năm 2018 và UBND xã khen thưởng cho 3 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Nguyễn Hương- Hữu Khánh