nội chính - an ninh quốc phòng

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 16/11/2017 | 08:17  | View count: 2563

Chiều ngày 14/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Đức tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tới các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, xã Đội trưởng các xã, thị trấn. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện chủ trì Hội nghị.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện - Chủ tịch HĐNV quân sự Huyện chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và phân công nhiệm vụ của thành viên HĐNVQS huyện chỉ đạo các địa phương củng cố kiện toàn Hội đồng NVQS đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng luật NVQS. Ban Chỉ huy quân sự phát huy vai trò làm tham mưu giúp UBND Huyện, Hội đồng NVQS huyện thực hiện chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện; tham mưu giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tạo nguồn cho các địa phương; lập kế hoạch từng khâu, từng bước chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS, truyền thống của quê hương, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo kế hoạch, huyện Mỹ Đức đã hoàn thành việc rà soát xong nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ và tiến hành sơ tuyển ở cấp thôn. Từ ngày 14-17/11/2017 sơ tuyển xét duyệt ở các xã, thị trấn, rà duyệt, phân loại công dân theo qui định gửi về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Huyện để xét duyệt tiến hành khám tuyển tại huyện đảm bảo chất lượng công dân nhập ngũ năm 2018./.

Nguyễn Quyền