nội chính - an ninh quốc phòng

Chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế
Ngày đăng 09/10/2017 | 09:54  | View count: 651

Sáng ngày 8/10/2017, Ban CHQS huyện Mỹ Đức tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến và chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. và chi trả trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ – TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, huyện Mỹ Đức có 137 đối tượng và thân nhân đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ và 69 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, khách quan đúng đối tượng, bảo đảm an toàn mọi mặt. Các đối tượng được hưởng chế độ yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định số 49/2015 và Quyết định số 62/2011/QĐ – TTg ngày 9/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bù đắp phần nào những cống hiến hi sinh của họ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

 Nguyễn Quyền - Lê Quí