nội chính - an ninh quốc phòng

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm trên địa bàn huyện
Ngày đăng 25/11/2016 | 13:59  | View count: 514

Thực hiện sự chỉ đạo của Công an thành phố, Huyện ủy, UBND huyện về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm. Công an huyện đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn huyện. Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự tới từng cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, công an các xã, thị trấn trong huyện.

Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm chung góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự chung.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn công an Hương Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng chống tội phạm. Trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện đã gọi, giáo dục, răn đe 46 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân 25 đối tượng nổi về hình sự, kinh tế, ma tuý. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn lập 19 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định số 111 của Chính phủ. Tổ chức kiểm tra 359 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, lập biên bản đình chỉ 56 cơ sở không đảm bảo an ninh trật tự, cùng công an các xã, thị trấn kiểm tra công tác tạm trú, lưu trú.

Không chỉ nâng cao công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đã triệt phá 16 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt xử lý 15 vụ với 66 đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc, cùng công an các xã, thị trấn bắt 35 vụ 38 đối tượng về hành vi tang trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, điều tra khám phá hơn 46 vụ án hình sự.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm là một trong những công tác được Công an huyện đặc biệt trú trọng triển khai thực hiện. Đội cảnh sát giao thông trật tự, phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động của Công an thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhất là các trường hợp điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện, các trường hợp tàng trữ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đua xe, tổ chức đua xe trái phép, các trường hợp ô tô sử dụng còi hơi trong khu dân cư, trở vật liệu quá khổ, quá tài làm rơi vãi trên mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, củng cố và duy trì hoạt động của các tổ an ninh trật tự, tổ dân phòng, tổ tự quản trên địa bàn các xã, thị trấn; làm tốt công tác tiếp xúc, gặp gỡ các đối tượng đã từng vi phạm pháp luật để từng bước tác động, cảm hóa, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Cán bộ chiến sỹ Công an huyện tích cực phát huy thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hoàng Anh Đức, Công an huyện Mỹ Đức