nội chính - an ninh quốc phòng

Mỹ Đức diễn tập động viên năm 2016
Ngày đăng 22/11/2016 | 11:08  | View count: 499

Sáng ngày 22/11, UBND huyện tổ chức Lễ huy động quân nhân dự bị, diễn tập động viên năm 2016.

Tới dự buổi lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô; ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Lai và xã Hợp Thanh; đại diện đơn vị nhận quân Trung đoàn 854 thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Các chiến sỹ, quân nhân dự bị động viên  tham gia tập huấn của hai xã Tuy Lai và Hợp Thanh

Trong đợt này huyện có 158 cán bộ chiến sỹ quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện của hai xã Hợp Thanh và xã Tuy Lai, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu được giao. Các quân nhân dự bị động viên sẽ tham gia huấn luyện tập chung, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 854 thuộc Sư đoàn 301 của Bộ Tự lệnh Thủ đô.Trong thời gian huấn luyện tại đơn vị, các quân nhân dự bị được đảm bảo mọi tiêu chuẩn chế độ như quân nhân tại ngũ, và duy trì nề nếp, kỷ luật chính quy theo Điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện biểu dương tinh thần chấp hành nghiêm mệnh lệnh huy động quân nhân dự bị huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các đồng chí quân nhân dự bị, đồng thời mong muốn các quân nhân dự bị tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia huấn luyện giỏi, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                              Văn Mạnh - Nguyễn Hiệu