Năm kỷ cương hành chính

Mỹ Đức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Ngày đăng 17/03/2017 | 09:26 AM
Sáng ngày 17/3/2017, UBND Huyện, Ban chỉ đạo 197 huyện Mỹ Đức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ mái che, mái vẩy hai bên lề đường khu vực thị trấn Đại Nghĩa nhằm mục đích nâng...

Kế hoạch tuyên truyền năm Kỷ cương hành chính 2017

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:24 AM
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:45 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:43 PM
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 08/02/2017 | 10:26 AM
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ - UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà...

Mỹ Đức: Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT - Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường năm 2016

Ngày đăng 13/01/2017 | 04:56 PM
Chiều ngày 13/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT, Quản lý đô thị, Vệ sinh môi trường năm 2016 và phát động kế hoạch thực hiện " Năm trật tự văn minh đô thị...

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/12/2016 | 03:59 PM
Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Mỹ Đức: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị

Ngày đăng 26/10/2016 | 10:22 AM
Trong 9 tháng đầu năm 2016, huyện Mỹ Đức đã tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng và 22 xã, thị trấn triển khai kế hoạch thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang các tuyến đường giao...

Sơ kết công tác thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" và triển khai công tác Thanh tra xây dựng

Ngày đăng 01/09/2016 | 04:32 PM
Sáng 01/9/2016, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2016” và triển khai công tác thanh tra xây dựng trên địa bàn huyện.

Xã Hồng Sơn gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Ngày đăng 30/08/2016 | 11:14 AM
Thực hiện “Năm trật tự & văn minh đô thị”, huyện Mỹ Đức đã tập trung triển khai toàn diện trên các lĩnh vực với nội dung trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; tăng cường quản lý...

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện

Ngày đăng 26/07/2016 | 10:00 AM
Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số  03/KH-VHTT về thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện nhằm tạo sự...

Lễ ra quân đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị - hưởng ứng năm “Trật tự và văn minh đô thị 2016”

Ngày đăng 19/05/2016 | 04:49 PM
Sáng ngày 19/5, UBND huyện, Ban ATGT huyện tổ chức lễ ra quân đảm bảo ATGT, trật tự đô thị, hưởng ứng năm “Trật tự và văn minh đô thị năm 2016”, chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và...