Năm kỷ cương hành chính

Mỹ Đức nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng 29/09/2017 | 15:14

Sáng ngày 29/9, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2017 cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch, Cán bộ địa chính, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng phòng xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội giới thiệu khái quát về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, những nội dung cơ bản và những điểm mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm của UBND các cấp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Bích Thủy, Phó Trưởng phòng xử lý vi phạm hành chính - Sở Tư pháp truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống  phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Qua đó, trang bị cho đội ngũ công chức thực hiện thực hiện có hiệu quả việc xử lý vi phạm hành chính, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đấu tranh phòng, chống và xử lý có hiệu quả đối với vi phạm hành chính trong thời kỳ mới.

Văn Mạnh