Năm kỷ cương hành chính

Mỹ Đức siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra công vụ
Ngày đăng 22/09/2017 | 14:18

Chiều ngày 21/9, Đoàn kiểm tra công vụ (theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND huyện Mỹ Đức) do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Huyện ủy viên - Chánh Thanh tra huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công vụ đợt II năm 2017 tại UBND xã Hùng Tiến và Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực thi công vụ, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở;

Đoàn công tác kiểm tra tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính xã Hùng Tiến

Qua kiểm tra, các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, thời gian làm việc, không có cán bộ, công chức hút thuốc lá và uống rượu, bia trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức; triển khai việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức, ban hành nội quy làm việc và niêm yết công khai, giải quyết các thủ tục hành chính; 

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận địa chính xã Hùng Tiến

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: còn hiện tượng cán bộ, công chức vắng mặt tại trụ sở làm việc trong giờ hành chính không có lý do; Quyết định ban hành quy chế làm việc còn căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực; một số TTHC thuộc lĩnh vực Địa chính, Lao động - thương binh & xã hội chưa thực hiện giải quyết qua bộ phận một cửa; chưa cập nhật sử dụng một số loại biểu mẫu, sổ sách theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND thành phố Hà Nội trong giải quyết TTHC tại UBND xã Hùng Tiến…

Đoàn công tác làm việc với toàn thể cán bộ , công chức, viên chức xã Hùng Tiến

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị sớm tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017"; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch 434 /KH-UBND ngày 05/4/2017 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Mỹ Đức; Công văn số 104/UBND ngày 02/02/2017 của UBND huyện Mỹ Đức về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm giờ giấc làm việc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái với quy định của nhà nước; đảm bảo triển khai thông suốt các dịch vụ công phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp. 

Đoàn công tác kiểm tra công tác thực thi công vụ và cải cách hành chính tại BQL khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn kiểm tra công vụ của huyện sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn lại nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Văn Mạnh