LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 04 đến 09/12/2017
Ngày đăng 04/12/2017 | 09:51  | View count: 240

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 04/12

7h30’

 

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chánh Văn phòng HU; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện.

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

Thứ Ba

Ngày 05/12

8h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Ban Quản lý Khu DT&TC Hương Sơn

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các ngành liên quan

Ban Quản lý Khu DT&TC Hương Sơn

8h30’

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị

Lãnh đạo UBND Huyện; Phòng Kinh tế

Sở Nông nghiệp và PTNT

8h00’

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện tại Phù Lưu Tế

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, Tổ đại biểu HĐND Huyện ứng cử tại Phùng Xá và Phù Lưu Tế, các ngành liên quan.

Xã Phù Lưu Tế

Thứ 4

Ngày 06/12

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Sở Lao động TBXH Thành phố làm việc với Huyện

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Năm

Ngày 07/12

8h00’

Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Mỹ Đức

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện; các cơ quan liên quan

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Mỹ Đức

Thứ Sáu

Ngày 08/12

8h00’

Hội nghị Tập huấn công tác Trưởng thôn

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND Huyện; các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn, Trưởng các thôn trên địa bàn Huyện

Trung tâm BDCT Huyện

13h30’

Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức Hội nghị

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Thứ Bảy

Ngày 09/12

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017 và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.