LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác từ ngày 11 đến 16/12/2017
Ngày đăng 11/12/2017 | 10:01  | View count: 450

 Thứ/ ngày

Thời gian

          Nội dung

           Thành phần

 Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 11/12

7h30’

 

Hội ý Thường trực Huyện ủy; Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thường trực HU, Chánh Văn phòng HU; Chủ tịch, các PCT UBND Huyện.

Phòng họp số 2 HU; Phòng làm việc Chủ tịch UBND Huyện

8h00’

Thành phố tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND Huyện

UBND Thành phố

14h0’

Thành ủy tổ chức Hội nghị

Đ/c Bí thư Huyện ủy; đ/c Chủ tịch UBND Huyện.

Thành ủy

14h00’

Hội nghị nghiệm thu công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ ngành Tài nguyên môi trường

Đ/c Đặng Văn Triều, PCT TT. UBND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 2

Thứ Ba

Ngày 12/12

8h00’

Hội nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Chủ tịch TT. UBND Huyện; các ngành liên quan

Phòng họp số 2

14h00’

Ban KTXH HĐND Huyện  giám sát, thẩm tra về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

TT. HĐND, UBND Huyện, Ủy ban MTTQ, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Huyện, các cơ quan liên quan

Phòng họp số 1

14h00’

Ban Pháp chế HĐND Huyện giám sát, thẩm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017

TT. HĐND, UBND Huyện, Ủy ban MTTQ, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Huyện, các cơ quan liên qua,

Phòng họp số 2

Thứ 4

Ngày 13/12

8h00’

Tiếp Dân

Ban tiếp công dân và các ngành liên quan của huyện.

Trụ sở tiếp công dân của huyện.

8h00’

Hội nghị giao ban trực tuyến

BTV Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, UBND Huyện, các cơ quan, xã, thị trấn

Phòng họp

Huyện ủy

14h00’

Hội nghị BTV Huyện ủy

BTV Huyện ủy, TT. HĐND Huyện, Chủ tịch, các PCT UBND Huyện

Phòng họp

Huyện ủy

Thứ Năm

Ngày 14/12

14h00’

Hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện bình xét thi đua năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND Huyện; các Thành viên Hội đồng TĐ-KT Huyện

Phòng họp số 2

Thứ Sáu

Ngày 15/12

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017 và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện.

Thứ Bảy

Ngày 16/12

Chỉ đạo công tác thủy lợi nội đồng, sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông 2017 và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện.